Fragt fra kun 39 kr. - Fri Fragt fra 599 kr.*

Folder - Sø og Vandløb
Folder - Sø og Vandløb
Folder - Sø og Vandløb

Folder - Sø og Vandløb

På lager
50,00 kr.
Inkl. moms 1-3 hverdage.

Foldere med naturtypen “Sø og Vandløb

Vælg imellem:

  • Pattedyr og Fugle
  • Insekter og Smådyr
  • Krybdyr, Padder, Fisk og Planter

Køb enkeltvist eller samlet.

STØRRE ORDRE? - KONTAKT MIG FOR TILBUD

Vælg Variant
  • Krybdyr, padder, fisk og planter
  • Insekter og smådyr
  • Pattedyr og fugle

Kunder der købte denne vare, købte også

Vores Foldere Sø og Vandløb fås i 3 forskellige varianter.

Derudover har vi 2 andre naturtyper (Skov + Kyst & Hav) – Som ligeledes hver har 3 varianter.

Vælg imellem:

  • Pattedyr og Fugle
  • Insekter og Smådyr
  • Krybdyr, Padder, Fisk og Planter

Folderne er både vandafvisende og rivefaste.

De måler 41×60 cm når de er foldet ud.

Perfekt at tage med på vandhulstur med børnene.

Navnene står på både dansk og engelsk.

De kommer med illustrationer på begge sider. Billederne her på siden viser hvordan de ser ud på den ene side.

Se også vores øvrige naturfoldere her

De er gode til supplement når man skal ned til vandhullet, men vi sælger selvfølgelig også fiskenet, fotobakker, insektglas mv.

Tilbehør til vandhulsturen

Jeg har 3 foldere til vandhullet som man med fordel kan købe og tage med på turen.

Husk også et fiskenet

Sø og vandløb – Her er de illustrationer du kan finde:

Folder 1: Krybdyr, padder, fisk og planter.

Krybdyr og padder: Snog, Spidssnudet frø, butsnudet frø, strandtudse, grønbroget tudse, skrubtudse, latterfrø, grøn frø, løgfrø, springfrø, løvfrø.

Herunder også diverse æg og haletudser.

Fisk: Gedde, Laks, sandart, Brasen, Regnbueørred, karpe, ørred, ål, stalling, rimte, suder, karusse, aborre, nipigget hundestejle, trepigget hundestejer, elritse, grundling, løje, rudskalle, skalle.

Planter ved bredden: Almindelig milturt, almindelig fredløs, bukkeblad, engkabbeleje, engkarse, engforglemmigej, krybende baldrian, lådden dueurt, lysesiv, trævlekrone, vandnavle, vandmynte, vandskræppe, smalbladet kæruld, sø kogleaks, tagrør, rørgræs, pindsvineknop, kærsvovlrod, høj sødgræs, kattehale, dynd-padderok, brudelys, bredbladet dunhammer, almindelig sumpstrå.

Træer og buske: Rødel med han og hun rakler, båndpil, gråpil m. gæsling, krybende pil, mosebølle, mosepors

Frit svømmende planter: kors-andemad, stor andemad, liden andemad, stor frøbid, almindelig blærerod

Flydebladsplanter: Gul åkande, hvid nøkkerose, vandranunkel, svømmende vandaks, vand-pileurt

planter under vandet: Børstebladet vandaks, aks-tusindblad, glinsende vandaks, vandspir (Almindelig hestehale), kruset vandaks, vandpest.

Folder 2: Insekter og smådyr

Orme, igler og paddeyngel: Hesteigle, børsteorm, hundeigle, fladorm, rundorm, dansemyg-larve, kvægmyg-larve og pubbe, stikmyg-larve og pubbe, rottehale, butsnudet frø, løvfrø, spidssnudet frø, springfrø, skrubtudse, lille vandsalamander, stor vandsalamander.

Insekter med flyvevinger: Stor vandkalv, hvirvler, vandkær, almindelig skøjteløber, stavtæge, stor budsvømmer, vandrøver, almindelig rygsvømmer, skorpionstæge

Dafnier mv.: Dafnie, vandloppe, muslingekrebs

Spindlere: vandmide, vandedderkop

Krebsdyr: ferskvandstangloppe, vandbænkebider, flodkrebs.

Muslinger: Ærtemusling, bønnemusling, dammusling, vandremusling, stor malermusling.

Snegle: Stor mosesnegl, lille mosesnegl, skivesnegl, posthornsnegl, huesnegl.

Insekter uden flyvevinger: Vårflue-larver, guldsmed-larver (Stor kejserguldsmed-larve, blå mosaikguldsmed-larve, fireplettet libel-larve), dovenflue-larve, slørvinge-nymfer, vandbille-larver, vandkalv-larve, vandkær-larve, hvirvler-larve, døgnflue-nymfer, vandnymfe-larve, rød vandnymfe, rødøjet vandnymfe, blåvinget pragtvandnymfe.

Fluer og myg: dansemyg, kvægmyg, skovmyg, guldklæg, regnklæg, kæmpe stankelben.

Farvede dækvinger: Hvirvler, sivbuk, stor vandkalv, vandkær, almindelig skøjteløber, stavtæge, stor bugsvømmer, vandrøver, almindelig rygsvømmer, skorpionstæge.

Klare vinger: dovenflue, tidlig tvegælledøgnflue, stor døgnflue, stor slørvinge

Guldsmede: Stor kejserguldsmed, fireplettet libel, grøn mosaikguldsmed, hestesko vandnymfe, blodrød hedelibel, blå mosaikguldsmed, rødøjet vandnymfe, blå libel, grøn smaragdlibel, rød vandnymfe, brun mosaikguldsmed, blåvinget pragtvandnymfe.

Andre smådyr ved sø og vandløb: Gedehams (almindelig), kardinalbille, almindelig skolopender, springhale, skumcikade, vandmyreløve, torntæge, ravsnegl, havesnegl.

Spindlere: Smaragdedderkop, rovedderkop, korsedderkop, skovflåt.

Vinger med farvede hår: Alm. Sø-vårflue, å-vårflue, stor spiralvårflue.

Folder 3: Pattedyr og fugle

Fugle: Trane, knopsvane, sangsvane, gravand, gråand, krikand, grågås, canadagås, fiskehejre, toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, blishøne, grønbenet rørhøne, troldand, taffeland, hvidand, dobbeltbekkasin, strandskade, hjejle, rødben, mudderklire, fasan, skovsneppe, ringdue, vibe, stor regnspove, svartbag, hættemåge, skarv, musvåge, rørhøg, spurvehøg, natugle, gærdesmutte, Musvit, blåmejse, sumpmejse, halemejse, rødhals, rørsanger, havesanger, løvsanger, rørspurv, bogfinke, broget fluesnapper, dompap, digesvale, landsvale, stær, stor flagspætte, ravn, gråkrage, gøg, isfugl, vandstær, solsort, hvid vipstjert, nattergal, blåmejse.

Pattedyr: Odder, Mink, brud, lækat, vandflagermus, bisamrotte, mosegris, vandspidsmus, ilder, bæver.

2726
43 Varer
2020-01-29

Se også